Internetowa rejestracja do kolejki.


W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi

R-Rejestracja: Instrukcja kolejki

Wybierając grupę usług „R” można załatwić następujące sprawy:


  • zarejestrować się jako osoba bezrobotna po zatrudnieniu w Polsce
  • zarejestrować się jako osoba bezrobotna po zatrudnieniu odbytym w krajach UE/ EOG
  • zarejestrować się jako osoba poszukująca ( w tym jako poszukująca pracy transferująca zasiłek w krajach UE/EOG).

W-Wyrejestrowania: Instrukcja kolejki

Wybierając grupę usług „W” można załatwić następujące sprawy:


  • wyrejestrować się z przyczyn określonych w art. 33 ust 4. pkt 1, pkt, 2a, 2b, pkt 3, pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Z-Zaświadczenia: Instrukcja kolejki

Wybierając grupę usług „Z” można załatwić następujące sprawy:


  • otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania w PUP Zgierzu, pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia celem przedstawienia w GOPS, MOPS, ZUS i innych organach.

G-Szkolenia: Instrukcja kolejki

Wybierając grupę usług „G” można załatwić następujące sprawy:


  • informacja o szkoleniach realizowanych w formie grupowej i indywidualnej
  • wydawanie wniosków, skierowań na szkolenia realizowane w formie grupowej i indywidualnej,


Wybierz datę planowanej wizyty.

(dostępne godziny)